Kurumsal Sayfa Bireysel Test Sonuçları
0 212 230 08 38
Drop Down Menu
   
Ana Sayfa
Hakkımızda
Misyon / Vizyon
Organizasyon
Hizmetlerimiz
Anlaşmalı Kurumlar
Birimlerimiz
İnsan Kaynakları
Test Bilgileri
Test Listesi
Örnek Alma Bilgileri
Kurumsal Sayfa
Bireysel Test Sonuçları
Duyuru ve Bültenler
Duyurular
Bültenler
Sorularınız / Önerileriniz
Uzmanımıza Sorun
Öneri ve Şikayet Formu
Öneri ve Görüşleriniz
Check Up
Check Up Bilgilendirme
Check Up Panellerimiz
Check Up Broşür
Kalite

KALİTE POLİTİKASI

 

‘‘AHENK TIBBİ TANI ve ARAŞTIRMA LABORATUVARI;

Tıbbi analizlerde; yetkin, kalite yönetim sistemi dokümantasyonunu bilen ve uygulayan personel istihdamı, uygun cihaz, ekipman ve malzeme ile bilimsel ve etik kurallara bağlı kalarak hızlı, güvenilir ve uluslararası standartlarda hizmet üretmeyi hedeflemiştir.

Bu hedeflere ulaşmak için; laboratuvar çalışanlarının kurum içi ve dışı sürekli eğitim ile bilgi, beceri ve yetkinliği üst seviyede tutulur.

Laboratuvar personeli; güvenli laboratuvar koşullarında, doğruluk, tarafsızlık, gizlilik ve Kalite Yönetim Sistemi ilkelerine bağlı kalarak görevlerini yerine getirir.

Ahenk Laboratuvarı, Kalite Yönetim Sistemi’nin yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla tüm iş süreçlerinde iyi laboratuvar uygulamaları, meslek ilkeleri, etik kuralları, mevzuat şartları TS EN ISO 15189 uluslararası standartları referans alır ve uygular.

Ahenk Laboratuvarı, bu ilke ve prensiplerle tüm hizmetlerinde müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetini sağlamayı hedefleyen bir kuruluş olmayı ve tıbbi analizlerde iyi meslek ilkelerine, analizlerin kalitesine ve kalite yönetim sistemine uyacağını TAAHHÜT EDER.’’

TARAFSIZLIK BEYANI

 

Ahenk Laboratuvarı Test çalışmalarının TS EN ISO 15189 standardının şartlarını karşılamasından, müşterinin ve tanınmayı sağlayan yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleşmesinden sorumludur.

Klinik Laboratuvarlara vermiş olduğu test hizmetinde tarafsız ve kendisinin ve elemanlarının, teknik kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan uzak çalışır.

Ahenk Laboratuvarları karar verme bağımsızlığına sahip ve test çalışmaları ile ilgili dürüstlüğü tehlikeye atacak hiç bir faaliyet içinde yer almaz.

Modern, bakımlı ekipman ve eğitim seviyesi yüksek personel ile doğru, güvenilir uluslararası kalite standartlarında test hizmeti verir. Bulunan test sonuçlarını hiç bir etki altında kalmadan doğru olarak raporlar ve bildirir. Bu amaçla laboratuvarımızda;
 • Faaliyetlerimizin, ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını,
 • Etik değerlere bağlı kalınmasını,
 • Müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasının sağlanmasını,
 • Laboratuvar sonuçlarının muhafaza edilmesini ve güvenli bir şekilde müşteriye ulaştırılmasını,
 • Yeterlilik, tarafsızlık, karar verme ve çalışmalarda güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmamayı,
 • Müşteriye hizmet verirken beklenen kalite seviyesinin sağlanmasını,
 • Vereceğimiz hizmetin belirlenen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini,
 • Söz konusu bilgileri hasta onayı dışında ya da yasal yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacağını,
 • Faaliyetlerimizin, ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını,
 • Laboratuvarımız hasta hakları, sonuç güvenliği veri bütünlüğü, erişim ve uygulama ile ilgili gizlilik ilkelerine bağlı kalacağını,
 • Bu çerçevede TS EN ISO 15189 şartlarını karşılamak, laboratuvar çalışanlarımızın ve yönetimde görev alanların kalite dokümantasyonunu öğrenmelerini, politika ve prosedürlerin uygulanmalarını ve yönetiminin etkinliğini sürekli iyileştirilmesini sağlayacağımızı, taahhüt ederiz.

Kalite Belgelerimiz


TS EN ISO 15189Resmi büyütmek için resim üzerine tıklayınız. Eksternal Kalite Kontrol  Üyeliklerimiz


EXTERNAL QUALITY ASS, SERVICES EQAS
(ABD)
COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGIST
(ABD)
INSTITUTE for QUALITY ASS.
(ALMANYA)
RANDOX-RIQUAS
(İNGİLTERE)
 
 
 
 
Ana Sayfa | Test Listesi | Eski Kurumsal Test Sonuçları | Yeni Kurumsal Test Sonuçları | Bireysel Test Sonuçları | İletişim
Yasal Uyarı Copyright © 2012 | Her hakkı saklıdır. Ahenk Laboratuvarlar Grubu